Jeg har skrevet noen ord om kastrering som jeg bl.a har hatt som innlegg i Nytt i Uka, og her vil jeg forklare hvorfor jeg mener det er så viktig å kastrere. Du må gjerne låne teksten min men da ønsker jeg at du kildehenviser til meg.

 

Norge er overbekattet. Dyrebeskyttelsen klarer ikke å finne hjem til alle de hjemløse kattene. Kommunene er dårlige til å sette i gang tiltak og de fleste kommuner nekter å ta sitt ansvar bevisst. Det er ikke mattilsynets ansvar, slik mange tror. Jeg mener at den beste måte å få en viss kontroll på katteproblemet er nettopp kontrollert avl, gjort av registrerte seriøse oppdrettere.Katter er skadedyr ute i naturen. Definisjonen på skadedyr er: «Med skadedyr forstås insekter, fugler, pattedyr og andre levende organismer som kan overføre smittsomme sykdommer eller forårsake andre sykdommer eller helseproblemer hos mennesker, eller som gjør materiell skade og dermed utløser bekjempelsestiltak.» 

Skadene ukastrerte hannkatter gjør, er store og omfattende. De voldtar alt av kattedyr, unge som gamle hunner, til og med andre kastrerte hanner. De ukastrerte frustrerte kattene, sprer katteaids og andre sykdommer og påfører andre katter store skader og betente sår som krever veterinær-behandling, med store utgifter for andre katte-eiere. De jager andre på flukt, som igjen ikke våger eller finner veien tilbake. Resultat: vi får flere hjemløse katter som går et hardt nådeløst liv i møte. Disse ukastrerte kattene, både de med eiere, og de uten eier, pisser ned naboers inngangsparti og sommermøbler og urinerer ned blomsterbed og sprer toksoplasmose, en parasitt med katt som hovedvert. Overfloden av katter dreper rundt 3,5 millioner fugler hvert år, som skader det biologiske mangfoldet og ødelegger næringskjeden..(dette er noe man for øvrig kan prøve å forhindre ved å feste en bjelle på halsbåndet til katta si)

Visste du forresten at kattunger ikke har stedsans før de er 9-10 mnd? Resultatet for en nyskjerring kattunge er da at de lett følger etter andre folk som går forbi og roter seg bort og finner kanskje aldri hjem igjen. Dermed har man enda en potensiell villkatt-skjebne. Kattunger bør ikke leveres før fylte 12 uker da levering før dette, kan føre til adferdsproblemer. Det er ikke uvanlig å levere kattungene til nytt hjem ved 14-16 ukers alder. 

Det er snart 800.000 katter i norsk natur i dag og man antar at det blir avlivet, skutt, druknet, slått ihel, kastet på søpla i pose, over 40.000 stakkars KATTUNGER hvert år! Og over 30.000 løskatter dør årlig av sult, frost og sykdommer! Menneskeskapte tragedier, med andre ord! Løs-katter er et resultat av uansvarlig kattehold og uansvarlige tankeløse katteeiere som ikke kastrerer dyret sitt! Eller som tenker at de vil sette et kull på fordi det er så søtt og de tror at katten vil like det. Men slik er det ikke. Det er misforstått at katter vil like det. Katter tenker ikke som oss mennesker med forplantningsbehov. Men skulle det skje en parring, planlagt eller ikke, så er det ihvertfall viktig å kastrere blandingskattungene før levering! Ikke stol på at ny eier tar den oppgaven! Det gjøres tydeligvis ikke. 

Likegyldigheten er stor, selv om mange mennesker tar ansvar for kattene de anskaffer seg og får de kastrert. Registrerte oppdrettere og andre seriøse dyrevenner er ikke likgyldige til hvem de selger katter til. De er sitt ansvar bevisst. Derfor kastrerer foreks. oppdrettere kattungene før levering. Eller de krever dette utført av kjøper gjennom skriftlig kontrakt. Kastrering fører til kraftig redusering av løskatter, bedre helse på dyrene, mindre lidelser, mindre skadeverk, og mindre streifing til andre naboer og på bygda. 

Minner til slutt om Forskrift om skadedyrbekjempelse: § 2-1 «Alle har en plikt til å forebygge forekomsten av hjemløse katter.» Med andre ord: det er ditt ansvar som dyre-eier å kastrere hunnkatten eller hannkatten din.

Eva Kristin Svinø Blomvik